# دکتر_شریعتی
آنروز که همه دنبال چشمهای زیبا هستند ، تو به دنبال نگاه زیبا باش .                                                                                             دکتر علی شریعتی
/ 0 نظر / 14 بازدید