134

ایلیا با اون زبون شیرینش شروع کرده عبارت های فعل دار میگه. مثلا وقتی آب می خواد میگه:" آبا خا " یعنی آب می خوام. اینقدر من از این پیشرفتش خوشحال شدم که با شنیدن اولین بارش از خوشحالی جیغ کشیدم!

دعا می کنم که هیچ جوانی ناکام از دنیا نره و خداوند عزیزان همه را براشون حفظ کنه.

/ 2 نظر / 19 بازدید
مهدی

آره واقعا.خداکنه[نگران]