آنروز که همه دنبال چشمهای زیبا هستند ، تو به دنبال نگاه زیبا باش .

        

                                                                                   دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 18 بازدید