کمردرد و درد پاهایم از اواخر دوره بارداریم خودش را نشان داد. شبها به خاطر درد تیرکشنده ای که  در امتداد پای راستم ادامه داشت و آرام نمیشد خواب نداشتم. و این به خاطر فشاری بود که بر روی مهره های کمرم وارد میشد. بعد از زایمان هم هر از گاهی این درد به سراغم می آمد و چند روز درگیرم می کرد و بعد تمام میشد و باز دوباره برمی گشت. نگهداری ایلیا و منقطع بودن درد باعث شد تا زیاد آنرا جدی نگیرم تا اینکه ماه پیش شبها از شدت درد پایم خواب نداشتم و صبح ها به خاطر درد و خشکی کمرم نمی توانستم از جا بلند شوم. با لاخره به جراح مغز و اعصاب مراجعه کردم و از کمرم عکس گرفتم و مشخص شد که دیسک مختصری دارم و باید خیلی مواظب کمرم باشم و اصلا به آن فشار نیاورم. الان هم شبها زیر زانوهایم بالش می گذارم و ده جلسه هم فیزیوتراپی دارم که هر روز می روم.